2005-04-05

 

Speciale - del XI

Jeg har travlt. Jeg har pludselig kun 3 måneder til at skrive mit speciale færdigt - i hvert fald hvis jeg skal have tid til at se det igennem for fejl og sådan, før det skal afleveres.

Umiddelbart skulle man tro at jeg kunne have forudset denne situation. Fx kunne jeg for 3 måneder siden have sagt "Uha, nu er der kun 6 måneder tilbage til at skrive speciale, hvilket vil sige at jeg om 3 måneder kun har 3 måneder! Gør noget, Stefan!" Men hvis jeg havde sagt sådan, havde jeg formentlig ikke været mig. Og dertil kommer at jeg faktisk nærmere havde 7 måneder tilbage dengang - fristen er blevet rykket frem fordi min vejleder er i udlandet det meste af august. Og med hele 7 måneder tilbage er der jo ingen grund til panik.

Men under alle omstændigheder er det hele sådan uden videre kommet forbløffende tæt på. Og med et speciale der snart (eller næsten snart, i hvert fald) skal afleveres, er der faktisk en del at lave. For det første skal specialet skrives - det er ikke nok med en holdningstilkendegivelse, eller hvad man ellers kunne finde på.

Men specialet er ikke den eneste del af uddannelsen, og før specialet skal afleveres, skal man have studienævnets ord for at man faktisk har opfyldt alle formelle krav (eller fået dispensation for en passende delmængde). Man kunne tro at den slags var noget der kunne klares automatisk ved hjælp af dette hersens moderne EDB-noget, men så let slipper vi ikke! Der skal udfyldes et længere ansøgningsskema og vedlægges en eksamensresultatudskrift hvor de beståede kurser udstyres med koder efter et sindrigt system som vist kun én person helt har styr på.

Jeg havde egentlig planlagt at vente med at søge om denne godkendelse til jeg havde alle fagelementer i hus, hvilket vil sige når jeg fik rettet et allerede afleveret fagprojekt. Fordelen ville være at jeg faktisk ville få en reel godkendelse, og ikke en betinget. Men på trods af at jeg afleverede projektet for over fire måneder siden, har jeg endnu ikke hørt noget om det - emnet er nemlig så obskurt at den eneste censor der kunne tage det, sidder og har enormt travlt et sted ude i Virkeligheden.

Indsæt selv passende afrunding.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?