2005-08-07

 

Fø'sdag

Jeg opdagede til min skræk i morges at jeg nu er 25 år gammel.

Ikke at jeg på nogen måde er bange for at blive ældre (selvom den dag hvor jeg efterhånden er nødt til at erklære mig for voksen, kommer nærmere og nærmere) - det skrækkelige lå alene i det faktum at en mindre delegation af onde, onde matematikere (og en enkelt af bemeldte matematikeres (en matematiker der i øvrigt (i lighed med alle de andre i delegationen, i øvrigt) udmærkedes ved ikke at være i Kina) kæledatalog) havde besluttet noget så nederdrægtigt som at vække mig klokken 9 om morgenen for at synge lidt og lave pandekager.

Den opvakte læser vil muligvis bemærke at det faktisk er en meget venlig ting at gøre, men det er naturligvis fordi han (hér bruges 'han' i den traditionelle, kønsneutrale betydning - det står naturligvis mine læsere aldeles frit for at vælge køn efter egen preference, helt uden at opvaktheden på nogen måde påvirkes) ikke kender til den omstændighed at jeg dagen forinden (hvilket vil sige i går (med mindre dette først læses senere end i dag, altså)) havde tilbragt en ikke ubetydelig del af aftenen med at drikke øl og spille pool, og følgeligen var kommet tilstrækkeligt sent i seng til at klokken 9 bestemt ikke er et tidspunkt hvor det at skulle stå op falder mig naturligt.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?