2005-09-11

 

Præcisering

Dem der på det sidste har fulgt debatten herinde, vil vide at enkelte har betvivlet det holdbare i min bemærkning om kun at have én læser tilbage. Det skal hermed præciseres at sigtet med bemærkningen ikke var at give en nøjagtig skildring af virkeligheden, eller på nogen måde at undertrykke mine læseres individualitet ved påkaldelse af urimelige ækvivalenser, men alene at underholde ved mild selvironi.

Jeg ved nu at den slags sager ikke er at spøge med, og beklager at jeg i et anfald af ungdommeligt overmod gik over en grænse som det ikke tilfalder dødelige at overskride. Undskyld.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?