2007-12-14

 

14. december 2007

Marcel: Nå, så er det i aften vores store plan skal sættes i gang. Er alt klar?
Dragen: Ja, og jeg har sørget for at invertere polariteten på dæmpningsfeltet.
Frederik: Uh, fikst!
Marcel: Hvad skal det til for?
Frederik: Det ved jeg ikke, men det lyder fikst.
Dragen: Det er bare sådan noget man gør. Det plejer at virke.
Marcel: Jamen hvad er et dæmpningsfelt, og hvad vil det sige at dets polaritet inverteres?
Dragen: Det er jo sådan et ... felt, hvor der er noget ... dæmpning-agtigt noget. Og invertering betyder jo bare at man vender den. Altså polariteten.
Marcel: Det der giver overhovedet ikke mening.
Dragen: Skal jeg så invertere polariteten tilbage igen?
Frederik: Ja, men husk at gøre det den rigtige vej, så det ikke bliver mere inverteret.
Marcel: Øhm, skal vi ikke bare holde os til at gøre ting der giver mening?
Dragen: Vi er spøgelser.
Frederik: Grusomme spøgelser!
Dragen: Med polariserede dæmpningsfelter, endda. Så hvordan kan vi i det hele taget gøre ting der giver mening?
Marcel: Godt så! Inverter den forbandede polaritet!
Dragen: Uha, man skal passe på med at invertere polariteter når først de er blevet forbandet. Sort magi kan være risikabelt at rode for meget med.
Frederik: Grusomt risikabelt!
Marcel: Jeg hader jer virkelig, virkelig meget.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?